Páginas

Escuelas que Cambian el Mundo


St. Francesc d`Assis

a la Xarxa de Centres Educatius Cooperants

Aquest curs la nostra escola, St. Francesc d'Assís (Ferreries), s'ha adherit a la xarxa da centres educatius cooperants del Fons Menorquí.

Amb aquesta adhesió, ens han assignat una escola amiga a Nicaragua amb la qual intercanviarem un treball cada curs. Enguany l'hem treballat a tots els cicles de primària, infantil i secundària.

Cada grup s'ha encarregat de preparar un apartat del treball, relacionat amb les estacions i el canvi climàtic.D'aquesta manera tota l'escola ha participat d'una manera activa i hem fomentat un treball a nivell de centre, cosa que no és fàcil.

A l'etapa d'infantil, per tal d'introduir l'educació per al desenvolupament a la nostra programació, hem treballat també els obectius del mil.lèni. Ho hem fet mitjançant la carpeta de “contes per mirar el món” (material elaborat per ensenyants solidaris), que tracten cadascún d'aquests objectius; i una col.lecció de contes anomenada “nens i nenes del món” amb la que hem après com viuen els infants d'arreu del món. Tot açò ho hem acompanyat d'una exposició que ofereix el Fons Menorquí anomenada “Giramón”, que ens ha mostrat com viuen els infants arreu del món, com son les seves escoles, què mengen, els problemes ambientals del seu entorn, els seus jocs i joguines i els seus somnis. Aquesta exposició ens va agradar tan, que vàrem convidar a tots els grups de primària a visitar-la.

Amb tot açò, els infants han pogut extreure una sèrie de conclusions i raonaments força interessants.

PERQUÈ CREUS QUE HI HA FILLETS I FILLETES QUE PASSEN FAM AL MÓN?

- PERQUÈ NO TENEN DUROS I NO PODEN COMPRAR (PATRICIA)

- PERQUÈ EL MÓN ÉS AIXÍ (MARTÍ)

- HI HA PUESTOS QUE NO TENEN DUROS I NO PODEN MENJAR (MARTÍ)

- PERQUÈ SÓN POBRES (ADRIÀ)

- PERQUÈ SÓN POBRES I NO TENEN EUROS (ANA LUCÍA)

- TENEN GANA PERO NO TENEN MENJAR. PERQUÈ NO TENEN EUROS (SERGI)

- NO TENEN EUROS PERQUE SÓN POBRES (ALBERT)

- NO TENEN MENJAR (MARC)

QUÈ FARIES PERQUE TOTS ELS FILLETS DEL MÓN NO PASSASSIN GANA?

-DONAR-LI MENJAR I EUROS (MARTÍ)

-NO HEM DE DEIXAR ES MENJAR EN ES PLAT (NICOLÁS)

-NO TIRAR ES MENJAR EN ES FEMS (MARC)

-DEIXAR EUROS (ANA LUCÍA)

-DONAR UN POC DE MENJAR (PATRICIA)

-AGAFAR EUROS I COMPRAR (MARC)

-ANAR A UN PUESTO ON HI HAGI MENJAR (MARTÍ)

-ANAR ALS RESTAURANTS ON ET DONEN MENJAR SENSE EUROS (NICOLÁS)

-HAN DE CERCAR EUROS (ANA LUCÍA)

-DEIXAR EUROS (SERGI)

Queda poc curs per davant i seguirem treballant per així, passeta a passeta, construir entre tots un món diferent.

0 comentaris:

Publicar un comentario